Få yrker er så prestasjonsorienterte som salg. Det er ofte marginer som avgjør resultatene. Den enkeltes selgers prestasjonsnivå vil avhenge av en riktig kombinasjonen mellom systematikk, kreativitet og ambisjoner om å oppnå resultater.

Selv om salgresultater i de fleste bransjer oppfattes som et resultat av individuelle prestasjoner, viser erfaringer at selgere som arbeider i team vil utvikle et høyere prestasjonsnivå enn de som arbeider individuelt. Det som kjennetegner et effektivt salgsteam er at teamleder og teammedlemmene utnytter de synergieffektene som ligger i å kombinere ulike personligheter, kompetanse og ambisjoner. I et salgsteam vil den gjensidige støtten for å nå felles og individuelle mål gjøre at den enkelte selger utvikler holdninger, ferdigheter og kompetanse som overgår individuelle utviklingsmuligheter.

Les mer: Utvikling av salgsteam

Har du en historie som du vil fortelle? Vi vil veldig gjerne høre den.

Del din historie

Meetings fill an increasing number of hours in the workday, and yet most employees consider them as a waste of time.

Read more