Hva kjennetegner et ledergruppe som fungerer som team?
Et effektivt lederteam kjennetegnes ved at alle i teamet demonstrerer et totalansvar for bedriftens/funksjonenes resultater. Oppsatte visjoner, mål og strategier er verktøy og veivisere som benyttes for å kvalitetssikre beslutningsprosesser og sikre samhandling i forhold til teamets mål.
Utgangspunktet er en forståelse for nødvendigheten av forpliktende samhandling på tvers av funksjoner og revirer.

Les mer: Utvikling av lederteam

Har du en historie som du vil fortelle? Vi vil veldig gjerne høre den.

Del din historie

Meetings fill an increasing number of hours in the workday, and yet most employees consider them as a waste of time.

Read more