Få yrker er så prestasjonsorienterte som salg. Det er ofte marginer som avgjør resultatene. Den enkeltes selgers prestasjonsnivå vil avhenge av en riktig kombinasjonen mellom systematikk, kreativitet og ambisjoner om å oppnå resultater.

Selv om salgresultater i de fleste bransjer oppfattes som et resultat av individuelle prestasjoner, viser erfaringer at selgere som arbeider i team vil utvikle et høyere prestasjonsnivå enn de som arbeider individuelt. Det som kjennetegner et effektivt salgsteam er at teamleder og teammedlemmene utnytter de synergieffektene som ligger i å kombinere ulike personligheter, kompetanse og ambisjoner. I et salgsteam vil den gjensidige støtten for å nå felles og individuelle mål gjøre at den enkelte selger utvikler holdninger, ferdigheter og kompetanse som overgår individuelle utviklingsmuligheter.

Les mer: Utvikling av salgsteam

Hva er et kundeteam?
Kundelojalitet og lønnsomhet er et resultat av samspillet mellom dem som er involvert i prosessene mot virksomhetens kunder. Sluttresultatet er mao avhengig av samhandling på tvers av de tradisjonelle funksjonsgrenser i den totale verdikjeden.

Les mer: Utvikling av kundeteam

Hva kjennetegner et ledergruppe som fungerer som team?
Et effektivt lederteam kjennetegnes ved at alle i teamet demonstrerer et totalansvar for bedriftens/funksjonenes resultater. Oppsatte visjoner, mål og strategier er verktøy og veivisere som benyttes for å kvalitetssikre beslutningsprosesser og sikre samhandling i forhold til teamets mål.
Utgangspunktet er en forståelse for nødvendigheten av forpliktende samhandling på tvers av funksjoner og revirer.

Les mer: Utvikling av lederteam

Utfordringer og kritiske suksessfaktorer i små og store endringsprosesser.
En av de største utfordringene i alle virksomheter er å ferdigstille prosjekter til planlagt tid.
De alle fleste prosjekter skal gjennomføres parallelt med at de operative resultatene nås. Som de fleste har erfart, vil prosjekter som ikke er rene overlevelsesoppgaver bli nedprioritert i forhold til den operative hverdagen.

Les mer: Etablering av prosjektteam

Har du en historie som du vil fortelle? Vi vil veldig gjerne høre den.

Del din historie

Meetings fill an increasing number of hours in the workday, and yet most employees consider them as a waste of time.

Read more