Utvikling av effektive selgere

En effektiv selger kan måles utfra følgende kritiske suksessfaktorer:

  • At han/hun til enhver tid har et riktig antall kvalifiserte kundeprosjekter på gang — sikrer nødvendig forutsigbarhet
  • At salgsinnsatsene er tilpasset oppsatte strategier og mål — prioriterer det som er bidragsgivende.
  • Et riktig aktivitetsnivå — utnytter tiden
  • Høy hastigheten i salgsprosessene- fremdrift
  • Hoy kvalitet på innsatsene —høy tilslagsprosent
  • Evne til å bygge relasjoner og å samhandle med resten av organisasjonen.
Les mer: Salgstrening

Har du en historie som du vil fortelle? Vi vil veldig gjerne høre den.

Del din historie

Meetings fill an increasing number of hours in the workday, and yet most employees consider them as a waste of time.

Read more