Team Training får din organisasjon til å yte bedre

Team Training trener team og coacher team og enkeltpersoner til å prestere bedre.
All trening og utvikling gjennomføres som prosjekter ut fra oppsatte mål.
Prosjektene legges opp og gjennomføres ved en kombinasjon av individuelle utviklingsprogram og teamutviklingsprogram .

Alle trenings- og utviklingsprosjekter vil linkes opp til bedriftens mål, strategier og verdigrunnlag.

Her kan du lese mer om hvordan vi utvikler:

  • Effektive lederteam
  • Effektive salgs- og kundeteam
  • Effektive prosjekt-team
  • Effektive coacher
  • Effektive selgere

Team Training Gruppen

Team Training Gruppen består av rådgivere med overlappende kompetanse og erfaringer. Samarbeid og utvikling skjer innenfor et felles utviklingskonsept.
Gruppen er med i et internasjonalt nettverk gjennom Team Training International og American Consulting & Training.

Team Training ble etablert i 1976 av Finn Gomnæs, som fortsatt leder selskapet. Den praktiske erfaringen fra salg og ledelse har han fra diverse lederstillinger innen salg og marketing i Xerox, Som ett ledd i karriereutviklingen var han ansvarlig for utvikling av salgsorganisasjonen i Xerox i Skandinavia.

Team Training er en del av Team Training Gruppen, som består av flere rådgivningsselskaper innen organisasjons- og medarbeiderutvikling.

Har du en historie som du vil fortelle? Vi vil veldig gjerne høre den.

Del din historie

Meetings fill an increasing number of hours in the workday, and yet most employees consider them as a waste of time.

Read more