Utvikling av salgskompetanse

Sample title

Det som kjennetegner en dyktig selger er evne til å synkronisere salgsprosessen til kundens kjøpsprosess.

Dette innebærerat selger til enhver tid vet hvor kunden eri kjøpsprosessen og kan anvende de riktige aktivitetene og metodene for å sikre fremdrift eller avslutning. 
Dyktige selgere avgjør salget i måten de sammen med kunden avklarer behovet på. 
Den konsultative selgerstilen skaper tillit både til person og løsning. I tillegg til faglig kompetanse er en effektiv selger en god relasjonsbygger og kommunikator

Hvordan kan Team Training bidra? 
Gjennom mer enn 20 års virksomhet har vi i samarbeid med kunder og partnere utviklet salgsutviklingskonsepter som tilpasses alle typer salg. 
Erkjennelsen av  behov for utvikling av holdninger og salgsatferd i rådgivingsbransjen har ført til at vi har utviklet et spesielt konsept for rådgivende salg. 

 Hva setter vi spesiell fokus på? 
• Hvordan sikre hastighet, kvalitet og forutsigbarhet i salgsprosessene 
•  Hvordan sikrer en optimal utnyttelse av ressursene på tvers av funksjonsgrenser  
• Utvikling av holdninger, kompetanse og atferd for nå oppsatte mål og strategier 
•  Salgsstøttesystemer og sekunderings- systemer som sikrer at prioriterte salgsoppgaver får riktig    fokus 
•  Coaching for å støtte og motivere for konsiktige resultatkrav samtidig som prestasjoner videreutvikles 

Gjennomføring 
A ll trening gjennomføres gjennom å simulere aktuelle salgsprosesser ut fra oppsatte treningsmål. Treningen gjennomføres i team eller mot enkeltpersoner.  Treningsprogrammet llegges opp og  gjennomføres i nært samarbeid med salgsledelsen. Systematikk og verktøy i coaching implementeres parallelt med salgatreningen