Utvikling av effektive selgere

Sample title

En effektiv selger kan måles utfra følgende kritiske suksessfaktorer: 
- At han/hun til enhver tid har et riktig antall kvalifiserte kundeprosjekter på gang 
-  sikrer nødvendig forutsigbarhet 
 t salgsinnsatsene er tilpasset oppsatte strategier og mål — prioriterer det som er bidragsgivende. Et riktig aktivitetsnivå — utnytter tiden Høy hastigheten i salgsprosessene- fremdrift Hoy kvalitet på innsatsene —høy tilslagsprosent Evne til å bygge relasjoner og å samhandle med resten av organisasjonen. Uansett hvilke personlig profil selgeren har, vil han/hunsom leverer over tid ha en arbeidssystematikk som sikrer resultater på sikt, samtidig som kravene til kortsiktige resultater innfris Det som kjennetegner en dyktig selger er evne til å synkronisere salgsprosessen til kundens kjøpsprosess. Dette innebærerat selger til enhver tid vet hvor kunden eri kjøpsprosessen og kan anvende de riktige aktivitetene og metodene for å sikre fremdrift eller avslutning. Dyktige selgere avgjør salget i måten de sammen med kunden avklarer behovet på. Den konsultative selgerstilen skaper tillit både til person og løsning. I tillegg til faglig kompetanse er en effektiv selger en god relasjonsbygger og kommunikator Hvordan kan Team Training bidra? Gjennom mer enn 20 års virksomhet har vi i samarbeid med kunder og partnere utviklet salgsutviklingskonsepter som tilpasses alle typer salg. Erkjennelsen for behov for utvikling av holdninger og salgsatferd i rådgivingsbransjen har ført til at vi har utviklet et spesielt konsept for advokater og rådgivende ingeniører Hva setter vi spesiell fokus på? • Hvordan sikre hastighet, kvalitet og forutsigbarhet i salgsprosessene • Hvordan sikrer en optimal utnyttelse av ressursene på tvers av funksjonsgrenser • Utvikling av holdninger, kompetanse og atferd for nå oppsatte mål og strategier • Salgsstøttesystemer og sekunderings- systemer som sikrer at prioriterte salgsoppgaver får riktig fokus • Coaching for å støtte og motivere for konsiktige resultatkrav samtidig som prestasjoner videreutvikles Gjennomføring All trening gjennomføres gjennom å simulere aktuelle salgsprosesser ut fra oppsatte treningsmål. Treningen gjennomføres i team eller mot