Team Training - en partner i fornyelse og 
effektivisering av kundeprosesser

Vårt samarbeid bygger på tre fokusområder:
- Sette organisasjonen i stand til å levere optimale kundeopplevelser i alle  kontakter 
- Sikre lønnsomhet gjennom å optimalisere ressursbruk og sikre tverrfunksjonelt samarbeid. 
- Gi virksomheten endringskompetanse - sette ledelsen i stand til å implementere og viderføre utviklingsprosesser

Sample title

Alle trenings- og utviklingsprosjekter bygger på  bedriftens mål, strategier og verdigrunnlag.

Team Training Gruppen

Team Training ble etablert i 1976 av Finn Gomnæs, som fortsatt leder selskapet.
 Den praktiske erfaringen fra salg og ledelse har han fra diverse lederstillinger innen salg og marketing i Xerox.  
Som ett ledd i karriereutviklingen var han ansvarlig for utvikling av salgsorganisasjonen i Xerox i Skandinavia.

Finn Gomnæs er Diplomøkonom og har en Master i organisasjon og ledelse fra Handelshøyskolen BI, samt Innovasjonsledelse ved NTNU.
Han er grunnlegger og daglig leder av Team Training Norge as.  Han har arbeidet som rådgiver, coach og mentor i private og offentlige virksomheter i mer enn 30 år. 
Han har lang erfaring i design og fornyelse av kundeprosesser. Han har utviklet en prosessmodell og verktøy for å kvalitetssikre prestasjoner og samspill. «Hovedmålet vil alltid være å skape verdier for kunden – lønnsomheten er en konsekvens».

Hans hovedfokus er samhandling. Samhandling mellom individer og samhandling på tvers av funksjoner og organisasjoner. 
Han har utviklet en rekke program og verktøy innen rådgivende salg, caoching, teamledelse og prosjektledelse.
Alle utviklingsprogram bygger på konseptet Team Performance Management TPM. 

Basert på erfaringer fra effektivisering av prosesser i ulike virksomheter har han sett hvor viktige møter er som verktøy for å utøve lederskap og sikre samhandling. Med enkle grep kan man øke effekten av møtevirksomheten og samtidig redusere møtetid og møtekostnader. Det krever bare at det blir satt på agendaen.
Han ser dette som et av de viktigste områdene for effektivisering siden innføring av e-mail. 

Team Training henter inspirasjon og kompetanse gjennom å samspille med enkeltpersoner og bedrifter som har fokus på effektivisering av kundeprosesser