"Vi kan ikke møtes på denne måten lenger"

Undersøkelser viser at ledere bruker 50% av arbeidsdagen til møter. 17% er direkte bortkastet. Deltakere opplever mange av møtene som demotiverende tidstyver — ledere opplever at møtene ikke gir effekt i forhold til tidsforbruket.

Opplever du at møtevirksomhet i din bedrift kan effektiviseres?

Les mer om hvordan møter kan bli mer effektive i en digital hverdag - les det her.

Dette vil også gi deg tilgang til et enkelt analyseverktøy for å kartlegge møtevirksomheten

Sample title