Møter blir viktigere og viktigere for å skape den nødvendige dynamikken i organisasjonen. Derfor er effektivisering av møter det viktigste området for å øke organisasjoners funksjonalitet.

Starten på enhver endringsprosess er bevisstgjøring av nødvendigheten av å endre.
Du kan starte ved å stille spørsmålet

Hva er det jeg ser, hører og opplever som forteller at møtevirksomheten kan forbedres?


 Du kan også få tilsendt et evalueringsskjema som kan gi indikasjoner på behovet for å effektivisere møteprosessene - post@teamtraining.no

Nedenfor finner du en beskrivelse av hvordanTeam Training kan bidra for å guide gjennom fornyelsesprosessen

Sample title

"Effektive møter i en digital hverdag

Introduksjonsprogram 
 
2 timers workshop eller webinar
 
Fra innholdet: 
• Hvilke funksjon skal møter ha i en digital hverdag 
• Hvilke teknologiske verktøy kan benyttes for å effektivisere møteprosessene 
• Møter som lederverktøy 
• Hvordan synliggjøre de reelle møtekostnadene
• Verktøy og systematikk for å evaluere nåværende møtevirksomhet. 

Kostnader: kr. 5000,- for inntil 10 deltakere


Basisprogrammet består av 2 moduler

Modul
Mål: Kvalitetssikring av møteprosessene 

Fra innholdet:
 • Hvordan sikre at møteleder og deltakere er praktisk og mentalt forberedt til møter
 • Møtelederens rolle og hovedoppgaver 
 • Verktøy for planlegging, gjennomføring og oppfølging av møter.
 • Bruk av teknologiske hjelpemidler 
 • Systematikk og verktøy for å evaluere møter.

Modul 2 Mål:
Gi innsikt, kompetanse og hjelpemidler for å få møtene til å bli effektive lederverktøy.

Fra innholdet:
• Få møtene til å fungere som effektive basecamps for å nå oppsatte mål og resultatkrav.
• Hvordanetablere en møtekultur som sikrer engasjement og lojalitet
• Hvordan benytte den enkelte møtedeltakers kompetanse, erfaring og personlighet for å skape   synergieffekter
• Hvordan velge de mest effektive arbeidsformene for problemløsning og beslutningsprosesser
• Hvordan benytte teknologiske verktøy
• Hvordan lede møter ut fra oppsatt mål og tidsplaner (agenda)


Gjennomføringsform
og kostnader:


Programmet gjennomføres som et prosjekt med utgangspunkt i endringsmål som utarbeides i forbindelse med behovsanalysen.

De to modulene kan stykkes opp slik at gjennomføringen tilpasses arbeidssituasjonen til deltakerne og gir tilstrekkelig tid til implementering.

Kostnader
Kostnadene  vil avtales  ut fra omfanget av prosjektet.
Våre timepriser for konsulentarbeid: kr. 1.900,- 
Dagspriser for kurs: kr. 17.000,- . For kortere workshops faktureres etter nærmere avtale.

Samarbeidspartner
:
Ved behov for spesielkompetanse på bruk av teknologiske verktøy- som bruk av Teams -  
samarbeider vi med Bjørn HoplandSmartEndring AS 

Sample title