Sample title

Partnere, coacher og pådrivere i fornyelse og effektivisering av kundeprosesser

• Gjennomprøvde verktøy og systematikk i prosessdesign   og implementering kombinert med mange års erfaring sikrer gode løsninger til en rimelig pris.
•  Prosjektene gjennomføres som teamarbeid med Team Training som pådriver og koordinator.
• Ledere   gis kompetanse og verktøy i prosessledelse, teamledelse og coaching. 

 
Sample title

Effektive møter i en digital hverdag 

Hvordan oppnå en dramatisk kostnadsreduksjon i møtevirksomheten og samtidig sikre at møtene blir effektive lederverktøy

Kontakt oss

Vi er en Open Source - la oss dele

Sample image
Ta kontakt med oss

Presteveien 48B, 1365 Blommenholm

+47 90859773

post@teamtraining.no

http://www.teamtraining.no

Samarbeidsformer

Alle opdrag gjennomføres som prosjekter  i nært samspill med virksomheten. Motivatorer og pådrivere i endringsprosesser.

Kundeservice

Samtalepartnere og rådgivere 
Deling av verktøy og Best Practice i kundeprosesser