Fornyelse og effektivisering av kundeprosesser

Sample title

Kundeprosesser som sikrer lønnsomhet og kundetilfredshet

- Prosessevaluering – «Inn til depotet» 
- Fornyelse og effektivisering av kundeprosesser 
- Monetorering av kvalitet, hastighet og strategi 
- Partnerskap med kunder og leverandører

Sample title

Proaktivt lederskap

- Prosessledelse – ledelse av verdikjeden 
- Coaching av team og enkeltpersoner 
- Verktøy for evaluering og utvikling av holdninger, atferd og prestasjoner

Sample title

Effektive samhandlingsarenaer

- Ledelse av tverrfunksjonelle lederteam 
- Etablering og ledelse av kundeteam 
- Etablering og ledelse av prosjektteam 
- Møteledelse

Sample title

Profesjonelle selgere og servicegivere

- Design og implementering av salgs-/ kundeprosesser 
- Utvikling og implementering av målesystemer 
- Salgstrening og workshops

 
Sample title


Ønsker du å vurdere kvaliteten på dagens møtevirksomhet.

En artikkel om hvordan møter kan bli mer effektive i en digital hverdag - les den her.

Sample media

Finn Gomnæs - Team Training

Tekst - erfaring - kursopplegg

Kontakt oss

Vi er en Open Source - la oss dele

Sample image
Ta kontakt med oss

Presteveien 48B, 1365 Blommenholm

+47 90859773

post@teamtraining.no

http://www.teamtraining.no

Samarbeidsformer

Alle opdrag gjennomføres som prosjekter  i nært samspill med virksomheten. Motivatorer og pådrivere i endringsprosesser.

Kundeservice

Samtalepartnere og rådgivere 
Deling av verktøy og Best Practice i kundeprosesser